Khách sạn tại Quảng Trị

Phòng V.I.P

Chi tiết

  • Guests: 2
  • Bed Type: 01 giường đôi VIP
  • Danh mục: Deluxe (Khu A)

Prices start at: 960,000  trên đêm


Khách sạn tại Quảng Trị

Phòng hai giường

Chi tiết

Prices start at: 480,000  trên đêm


Khách sạn tại Quảng Trị

Phòng ghép

Chi tiết

  • Guests: 3
  • Bed Type: 01 giường đôi và 01 giường đơn
  • Danh mục: Deluxe (Khu A)

Prices start at: 600,000  trên đêm


Khách sạn tại Quảng Trị

Phòng ngủ đôi

Chi tiết

Prices start at: 480,000  trên đêm


Khách sạn tại Quảng Trị

Phòng ba giường

Chi tiết

Prices start at: 650,000  trên đêm


Phòng ngủ đơn

Chi tiết

Prices start at: 400,000  trên đêm


Scroll to Top