Khách sạn tại Quảng Trị

Phòng V.I.P

Chi tiết

 • Số khách: 2
 • Loại giường: 01 giường đôi VIP
 • Danh mục: Deluxe (Khu A)

Giá chỉ từ: 960,000  trên đêm


Khách sạn tại Quảng Trị

Phòng hai giường

Chi tiết

 • Số khách: 2
 • Loại giường: 02 giường đơn
 • Danh mục: Deluxe (Khu A)

Giá chỉ từ: 480,000  trên đêm


Khách sạn tại Quảng Trị

Phòng ghép

Chi tiết

 • Số khách: 3
 • Loại giường: 01 giường đôi và 01 giường đơn
 • Danh mục: Deluxe (Khu A)

Giá chỉ từ: 600,000  trên đêm


Khách sạn tại Quảng Trị

Phòng ngủ đôi

Chi tiết

 • Số khách: 2
 • Loại giường: 01 giường đôi
 • Danh mục: Deluxe (Khu A)

Giá chỉ từ: 480,000  trên đêm


Khách sạn tại Quảng Trị

Phòng ba giường

Chi tiết

 • Số khách: 3
 • Loại giường: 03 giường đơn
 • Danh mục: Deluxe (Khu A)

Giá chỉ từ: 650,000  trên đêm


Phòng ngủ đơn

Chi tiết

 • Số khách: 1
 • Loại giường: 01 giường đôi
 • Danh mục: Deluxe (Khu A)

Giá chỉ từ: 400,000  trên đêm


Scroll to Top