Khách sạn tại Quảng Trị

Phòng V.I.P

– Giá trên bao gồm: VAT và ăn sáng buffet
– Giá trên không bao gồm: Nước giải khát, giặt là và các dịch vụ cá nhân khác
– Trẻ em từ 05 tuổi trở xuống (ở chung với cha mẹ): Miễn phí ăn sáng, tối đa 01 trẻ em
– Trẻ em từ 06 tuổi đến 12 tuổi (ở chung với cha mẹ): phụ thu 90.000VNĐ/trẻ em
– Trên 12 tuổi: tính như người lớn, phụ thu 100.000VNĐ/người (không kê thêm giường phụ).

Chi tiết

 • Số khách: 2
 • Loại giường: 01 giường đôi VIP
 • Danh mục: Deluxe (Khu A)

Giá chỉ từ: 960,000  trên đêm

Xem chi tiết


Khách sạn tại Quảng Trị

Phòng ghép

– Giá trên bao gồm: VAT và ăn sáng buffet
– Giá trên không bao gồm: Nước giải khát, giặt là và các dịch vụ cá nhân khác
– Trẻ em từ 05 tuổi trở xuống (ở chung với cha mẹ): Miễn phí ăn sáng, tối đa 01 trẻ em
– Trẻ em từ 06 tuổi đến 12 tuổi (ở chung với cha mẹ): phụ thu 90.000VNĐ/trẻ em
– Trên 12 tuổi: tính như người lớn, phụ thu 100.000VNĐ/người (không kê thêm giường phụ).

Chi tiết

 • Số khách: 3
 • Loại giường: 01 giường đôi và 01 giường đơn
 • Danh mục: Deluxe (Khu A)

Giá chỉ từ: 600,000  trên đêm

Xem chi tiết


Khách sạn tại Quảng Trị

Phòng ba giường

– Giá trên bao gồm: VAT và ăn sáng buffet
– Giá trên không bao gồm: Nước giải khát, giặt là và các dịch vụ cá nhân khác
– Trẻ em từ 05 tuổi trở xuống (ở chung với cha mẹ): Miễn phí ăn sáng, tối đa 01 trẻ em
– Trẻ em từ 06 tuổi đến 12 tuổi (ở chung với cha mẹ): phụ thu 90.000VNĐ/trẻ em
– Trên 12 tuổi: tính như người lớn, phụ thu 100.000VNĐ/người (không kê thêm giường phụ).

Chi tiết

 • Số khách: 3
 • Loại giường: 03 giường đơn
 • Danh mục: Deluxe (Khu A)

Giá chỉ từ: 650,000  trên đêm

Xem chi tiết


Khách sạn tại Quảng Trị

Phòng hai giường

– Giá trên bao gồm: VAT và ăn sáng buffet
– Giá trên không bao gồm: Nước giải khát, giặt là và các dịch vụ cá nhân khác
– Trẻ em từ 05 tuổi trở xuống (ở chung với cha mẹ): Miễn phí ăn sáng, tối đa 01 trẻ em
– Trẻ em từ 06 tuổi đến 12 tuổi (ở chung với cha mẹ): phụ thu 90.000VNĐ/trẻ em
– Trên 12 tuổi: tính như người lớn, phụ thu 100.000VNĐ/người (không kê thêm giường phụ).

Chi tiết

 • Số khách: 2
 • Loại giường: 02 giường đơn
 • Danh mục: Deluxe (Khu A)

Giá chỉ từ: 480,000  trên đêm

Xem chi tiết


Khách sạn tại Quảng Trị

Phòng ngủ đôi

– Giá trên bao gồm: VAT và ăn sáng buffet
– Giá trên không bao gồm: Nước giải khát, giặt là và các dịch vụ cá nhân khác
– Trẻ em từ 05 tuổi trở xuống (ở chung với cha mẹ): Miễn phí ăn sáng, tối đa 01 trẻ em
– Trẻ em từ 06 tuổi đến 12 tuổi (ở chung với cha mẹ): phụ thu 90.000VNĐ/trẻ em
– Trên 12 tuổi: tính như người lớn, phụ thu 100.000VNĐ/người (không kê thêm giường phụ).

Chi tiết

 • Số khách: 2
 • Loại giường: 01 giường đôi
 • Danh mục: Deluxe (Khu A)

Giá chỉ từ: 480,000  trên đêm

Xem chi tiết


Phòng ngủ đơn

– Giá trên bao gồm: VAT và ăn sáng buffet
– Giá trên không bao gồm: Nước giải khát, giặt là và các dịch vụ cá nhân khác
– Trẻ em từ 05 tuổi trở xuống (ở chung với cha mẹ): Miễn phí ăn sáng, tối đa 01 trẻ em
– Trẻ em từ 06 tuổi đến 12 tuổi (ở chung với cha mẹ): phụ thu 90.000VNĐ/trẻ em
– Trên 12 tuổi: tính như người lớn, phụ thu 100.000VNĐ/người (không kê thêm giường phụ).

Chi tiết

 • Số khách: 1
 • Loại giường: 01 giường đôi
 • Danh mục: Deluxe (Khu A)

Giá chỉ từ: 400,000  trên đêm

Xem chi tiết


Scroll to Top